Γράφτηκε από: 
το Λάζαρο Μαυράκη

Νέες τιμές Harley Davidson

Με όλα τα μοντέλα του 2018

Η ελληνική αντιπροσωπεία της Harley Davidson, έδωσε στην δημοσιότητα τον τιμοκατάλογο με τα νέα μοντέλα της για το 2018: