Γράφτηκε από: 
το Μαύρο Σκύλο

ΒΑΣΣΑΛΟΥ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.