Γράφτηκε από: 
τον Κώστα Γκαζή

10.000 ευρώ πρόστιμο σε πρατήριο... δέκα χρόνια μετά την παράβαση!

Από την Περιφέρεια Αττικής

Το νέο δεν είναι πως η Περιφέρεια Αττικής επέβαλλε πρόστιμο 10.000 ευρώ σε επιχείριση πετρελαιοειδών, καθώς σε πρατήριο υγρών καυσίμων στα Σπάτα βρέθηκαν ασφράγιστες 4 αντλίες. Το νέο είναι πως το πρόστιμο αφορά υπόθεση και ελέγχους του 2011 και του 2012! Δίνει άλλο νόημα στη φράση "ταχύτατη απονομή δικαιοσύνης"...

Ακολουθεί το δελτίο τύπου της Περιφέρειας Αττικής:

"Με την αρ. πρωτ. ΕΜ – 719 / 23.09.2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επεβλήθη, επιβάλλουμε στην επιχείρηση «ΡΕΒΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ», που βρίσκεται στη Βάρη επί της οδού Καποδιστρίου 5, με Α.Φ.Μ. 094116870, Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €), ήτοι διπλάσιο του ελάχιστου προστίμου που προβλεπόταν στις παραγράφους 1 ή 4 του άρθρου 30 του Αγορανομικού κώδικα, καθότι το 0,2% του κύκλου εργασιών χρήσης 2011 του πρατηρίου υγρών καυσίμων «ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ» ήταν μικρότερο από το διπλάσιο του ελάχιστου προστίμου που προβλεπόταν στις παραγράφους 1 ή 4 του άρθρου 30 του Αγορανομικού κώδικα. Κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε την 25/10/2012 από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στο πρατήριο υγρών καυσίμων με την επωνυμία « ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ» επί της οδού Κ. Δημητρίου 3 Σπάτα με ΑΦΜ 039160649 ΔΟΥ Παλλήνης, το οποίο φέρει σήμα REVOIL, βρέθηκαν ασφράγιστες οι αντλίες βενζίνης LRP, βενζίνης UN95RON, DIEZEL κίνησης D.K και DIEZEL θέρμανσης D.Θ δηλαδή συνολικά 4 αντλίες."