Γράφτηκε από: 
τον Κώστα Γκαζή

Ψηφιακή μεταβίβαση οχήματος ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ) - Είναι ενεργή!

Επίσκεψη σε Διεύθυνση Μεταφορών μόνο για την παραλαβή της νέας άδειας!
Επιτέλους, η ψηφιακή μεταβίβαση οχήματος ιδιωτικής χρήσης, που αφορά σε αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες, είναι ενεργή και μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία σε καμία υπηρεσία του δημοσίου για τη διαδικασία, πέρα από μια επίσκεψη στη Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας της επιλογής μας, για την παραλαβή της νέας άδειας!
 
Ακολουθούν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, και τα βήματα της διαδικασίας.
 
 
Προϋποθέσεις:
 
 • Να είστε φυσικά πρόσωπα ο πωλητής όσο και ο αγοραστής.
 • Να μεταβιβάζετε το 100% της κυριότητας του ΙΧ οχήματος σας (επιβατικό ή και δίκυκλο), το όχημα σας να είναι κίνηση και να μην υπάρχουν οφειλές τελών κυκλοφορίας.
 • Να υπάρχει Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ ή το όχημα να μην έχει ακόμα υποχρέωση για έκδοση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (για οχήματα κάτω των τεσσάρων (4) ετών).
 • Να μην υπάρχει παρακράτηση κυριότητας του οχήματος ή σε περίπτωση που υπάρχει να είναι μεγαλύτερη των 7 ετών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας κυκλοφορίας σε εσάς.
 • Να μην υπάρχει καταχωρημένος στην άδεια κυκλοφορίας κάποιος από τους κωδικούς παρατηρήσεων (003, 004, 005, 008, 023, 024, 030, 037, 039, 048, 064, 080, 084, 090, 092, 093, 097, 128, 133, 134, 135, 176, 178, 179, 182).
 • Να μην υπάρχει άλλη αίτηση σε εξέλιξη για το συγκεκριμένο όχημα.
 
Τα βήματα της διαδικασίας
 
 • Ο πωλητής μεταβαίνει στο gov.gr, και στη σελίδα της μεταβίβασης ΙΧ.
 • Ο πωλητής επιλέγει το όχημα αποκλειστικής κατοχής του, που θέλει να μεταβιβάσει και αυτόματα από την εφαρμογή ελέγχονται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για να συνεχίσει η διαδικασία.
 • Επιλέγει τη Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας που θα σταλεί η αίτηση και καταχωρίζει τον ΑΦΜ του αγοραστή.
 • Ο αγοραστής λαμβάνει ενημέρωση με γραπτό μήνυμα (sms) και μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για να εισέλθει στην εφαρμογή, να αποδεχτεί τη συναλλαγή και να δηλώσει αν θα παραλάβει ο ίδιος ή εκπρόσωπος του την νέα άδεια κυκλοφορίας.
 • Αγοραστής και πωλητής, με την ολοκλήρωση της αίτησης, λαμβάνουν αυτόματα στη Θυρίδα πολίτη βεβαίωση υποβολής αιτήματος και πλήρωσης των προϋποθέσεων μεταβίβασης της κυριότητας του οχήματος η οποία φέρει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του gov.gr. Με τη βεβαίωση αυτή ο αγοραστής μπορεί να ασφαλίζει και να κυκλοφορεί εντός της Ελληνικής επικράτειας το υπό μεταβίβαση όχημα για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών.
 
Ο αγοραστής προσέρχεται στη Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας που δηλώθηκε στην αίτηση για την παραλαβή της νέας άδειας κυκλοφορίας προσκομίζοντας:
 
 • Την τρέχουσα άδεια κυκλοφορίας του οχήματος (συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη και από τους δύο)
 • Το αποδεικτικό εξόφλησης των τελών αδείας και μεταβίβασης του οχήματος.
 
Θα χρειαστείτε: τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (αφού πρώτα εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου)
τον ΑΦΜ του αγοραστή (αφορά τον πωλητή)
 
Επιλέξτε Περιφέρεια... και καλή μεταβίβαση.