Γράφτηκε από: 
τον Κώστα Γκαζή

Θεωρητικές εξετάσεις οδήγησης - Νέος εξοπλισμός για εντοπισμό όσων "κλέβουν"

Θα ανιχνεύονται ηλεκτρονικά τυχόν προσπάθειες επικοινωνίας των εξεταζόμενων
Στην προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού με τον οποία θα εντοπίζονται οι προσπάθειες επικοινωνίας των εξεταζόμενων με "υποβολείς" εκτός της αίθουσας εξέτασης, προχωρά το Υπουργείο Μεταφορών.
 
Η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού εντάσσεται στον νόμο 4850 που είχε ψηφιστεί στα τέλη του 2021 και φιλοδοξεί να εκσυγχρονίσει το πολύπαθο πλαίσιο εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών στη χώρα μας. Στον νόμο περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η νέα διαδικασία οπτικοακουστικής καταγραφής των πρακτικών εξετάσεων με φορητή κάμερα από τον εξεταστή, που στόχο έχει την αντιμετώπιση του γνωστού φαινόμενου με το "λάδωμα" / "φακελάκι". Ευχόμαστε ο νέος νόμος όντως να αποδειχθεί αποτελεσματικός απέναντι στις αδιαφανείς πρακτικές δεκαετιών που βγάζουν στον δρόμο πολλούς ανεκπαίδευτους και επικίνδυνους οδηγούς, όμως φαίνεται πως η διαδικασία εφαρμογής του προς το παρόν προχωρά μάλλον με αργά βήματα.
 
Ακολουθεί το δελτίο τύπου του Υπουργείου:
 
"Προχωρά η νέα διαδικασία εξέτασης υποψήφιων οδηγών που προβλέπει ο ν. 4850/2021 «Οδηγώντας με Ασφάλεια. Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών», που ψηφίστηκε με πρωτοβουλία του  Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή, με τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού, ο οποίος θα τοποθετηθεί στις αίθουσες διεξαγωγής θεωρητικών εξετάσεων υποψήφιων οδηγών και οδηγών.
 
Η σχετική εγκύκλιος υπεγράφη από τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιο για τις Μεταφορές, κ. Μιχάλη Παπαδόπουλο, και απευθύνεται στις Περιφέρειες της χώρας, όπου διεξάγονται οι θεωρητικές εξετάσεις.
 
Με βάση το περιεχόμενό της, προβλέπεται η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, εντός έξι (6) μηνών, του εξής εξοπλισμού:
 
  • «Φορητής συσκευής ανίχνευσης επικοινωνίας»,
  • «Οθόνης αναπαραγωγής οπτικοακουστικού υλικού»,
  • «φορητής κάμερας λήψης φωτογραφιών» και
  • των «καρτών μνήμης»
 
Με τη θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού σε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οικεία Περιφέρεια ενημερώνει τη Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ενώ μεριμνά για την εκπαίδευση των εμπλεκομένων υπαλλήλων με σκοπό την ορθή χρήση του εξοπλισμού και ιδιαίτερα της «φορητής συσκευής ανίχνευσης επικοινωνίας».
 
Με αφορμή την απόφαση ο Υφυπουργός Μεταφορών κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, δήλωσε: «Με τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών για τη λειτουργία των καμερών και των συσκευών ανίχνευσης επικοινωνίας στις αίθουσες διεξαγωγής θεωρητικών εξετάσεων, διαμορφώνουμε συνθήκες διαφάνειας σε μια διαδικασία που αξιολογεί τις γνώσεις των υποψήφιων οδηγών. Η χρήση των τεχνολογικών μέσων θα συμβάλει ώστε να εξαλειφθεί το περιθώριο προσφυγής σε αθέμιτες πρακτικές που έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν. Η Οδική Ασφάλεια ξεκινάει από την εκπαίδευση και στόχος του νέου συστήματος που θεσπίζουμε είναι τη στιγμή που προσέρχεται κάποιος να δώσει εξετάσεις για δίπλωμα να είναι καλά προετοιμασμένος, ώστε να είναι έτοιμος να αναλάβει την ευθύνη να οδηγήσει»."