Γράφτηκε από: 
το Μαύρο Σκύλο

Βοηθήστε στην συλλογή στοιχείων για τις Πανελλήνιες!

Με στόχο την συγκέντρωση στοιχείων για όλες τις Πανελλήνιες Συγκεντρώσεις Μοτοσυκλετιστών, ο Άγγελος Σινάνης ζητά την βοήθεια των αναγνωστών του ΜΟΤΟ για να βρει αυτά που του λείπουν: Α) Σχετικά με την Μοτολέσχη Καβάλας, το έτος ίδρυσης της λέσχης, τον αριθμό αναγνώρισης πρωτοδικείου Καβάλας και το πρώτο διοικητικό συμβούλιο (πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γ. γραμματέας, ταμίας, κ.λπ.). Β) Φωτογραφίες από το πανό της εισόδου και την είσοδο από τις: 3η (Σκοτίνα Πιερίας 1984), 10η (Κάτω Γατζέα 1991), 13η (Θάσος 1994), 17η (Ηγουμενίτσα 1998), 19η (Γύθειο 2000). Γ) Πληροφορίες για τις βραβεύσεις (ποιός, γιατί) από τις Πανελλήνιες: 4η, 5η, 7η, 8η, 9η, 10η, 11η, 14η, 17η, 22η, 24η, 25η, 26η, 27η, 28η και 29η . Δ) Φωτογραφίες των τυπωμένων προγραμμάτων από τις Πανελλήνιες: 4η, 5η, 10η και 11η. Για οποιοδήποτε από τα ανωτέρω, επικοινωνήστε με τον Άγγελο Σινάνη, Ελάτη Τρικάλων, Πύλη, τηλ./fax: 2434071826, e-mail: info@likno.gr