ΠΠΤ 2018: 3ος Σέρρες Superbike- Συλλογή φωτογραφιών