Γράφτηκε από: 
το Μαύρο Σκύλο

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ