Γράφτηκε από: 
το Μαύρο Σκύλο

ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε