Γράφτηκε από: 
το Μαύρο Σκύλο

Ανάκληση μοτοσυκλετών και αξεσουάρ Triumph

H Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ανακοινώνει ότι η εταιρεία ΗΛΙΟΦΙΛ Α.Ε., αποκλειστικός αντιπρόσωπος μοτοσικλετών TRIUMPH στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, εκτελεί τις κάτωθι ανακλήσεις:

1. Ανάκληση αξεσουάρ μοτοσικλετών μάρκας TRIUMPH (ελατήριο κεντρικού stand), που τοποθετήθηκαν πάνω σε μοτοσικλέτες TRIUMPH με εμπορική ονομασία TIGER 800 και TIGER 800 XC, για τα πλαίσια (VIN NUMBER) από 466334 έως 509062, για τους κωδικούς Α9778004 και Α9778005 αντίστοιχα. Η ανάκληση αφορά συνολικά 145 τεμάχια.
2. Ανάκληση μοτοσικλετών μάρκας TRIUMPH, με εμπορική ονομασία TIGER 800 και TIGER 800 XC, για τα πλαίσια (VIN NUMBER) από SMTTRE10B8B466334 έως SMTTRE15B8C514869. Η ανάκληση αφορά συνολικά 296 μοτοσικλέτες, εκ των οποίων έχουν διατεθεί στην ελληνική αγορά 270. Στις επηρεαζόμενες μοτοσικλέτες θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση προγράμματος (software) ρύθμισης διαχείρισης κινητήρα.
Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.
Η εταιρεία ΗΛΙΟΦΙΛ Α.Ε. ενημερώνει τους ιδιοκτήτες και το δίκτυό της, ώστε να γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος και οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, βάσει των οδηγιών της
κατασκευάστριας εταιρείας, χωρίς καμία τους οικονομική επιβάρυνση.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την εταιρεία ΗΛΙΟΦΙΛ Α.Ε. στο τηλέφωνο 210 2849200.