Γράφτηκε από: 
τον Μπάμπη Μέντη

Ανάκληση των ηλεκτρικών Mini Motocross SX-E5 των KTM, Husqvarna, GAS-GAS

Πιθανότητα εισροής νερού στη μπαταρία

Με την Υπ. Αρ. A12/00048/21 της RAPEX η ΚΤΜ ανακαλεί το ηλεκτρικό mini motocross SX-E5 που πωλείται επίσης με τα εμπορικά σήματα των Husqvarna και GAS-GAS. Η ανάκληση αφορά την πιθανότητα εκδήλωσης φωτιάς, καθώς ενδέχεται να εισχωρήσουν νερά μέσα στη μπαταρία. Αιτία σύμφωνα με το κείμενο της ανάκλησης είναι η απουσία βαλβίδας εξαερισμού της μπαταρίας.