Γράφτηκε από: 
τον Λάζαρο Μαυράκη

Ολοκληρώθηκε η 5η Διαδικτυακή Ημερίδα του ΠΑΣΕΕΕΔ

Η απολογιστική ανακοίνωση για την Ημερίδα

Ο ΠΑΣΕΕΕΔ ολοκλήρωσε με επιτυχία και την 5η διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα "Πορεία υλοποίησης της Πράξης Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας". Περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να βρείτε στο δελτίο τύπου που ακολουθεί:

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «5η Διαδικτυακή Ημερίδα Πανελλήνιου Συνδέσμου Εμπόρων, Εισαγωγέων & Επισκευαστών Δικύκλων»

Την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 5η διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης με θέμα: «Πορεία υλοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας» για τους ενδιαφερόμενους στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βόρειου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου. Η ημερίδα ξεκίνησε στις 14.00 και πραγματοποιήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Webex.

Όσοι παρακολούθησαν τις εργασίες της διαδικτυακής ημερίδας, μπόρεσαν να ενημερωθούν για την πορεία υλοποίησης της Πράξης, ενώ αναδείχθηκε και η αξία της τηλεκατάρτισης στην εποχή του Covid-19.

Στην διαδικτυακή ημερίδα του ΠΑΣΕΕΕΔ συμμετείχαν πλήθος ομιλητών. Η κα. Δημητροπούλου Γεωργία ως υπεύθυνη του οικονομικού αντικειμένου και μέλος της ομάδας έργου τόνισε τα βασικά στοιχεία της Πράξης, η κα. Υφαντίδου Άννα ως συντονίστρια κατάρτισης του ΚΔΒΜ Εργασία Εκπαιδευτική μίλησε για την μέθοδο της τηλεκατάρτισης, η κα. Λαμπρογεώργου Φωτεινή ως υπεύθυνη εξετάσεων στην εταιρεία DQS Hellas τοποθετήθηκε αναφορικά με την εξ’ αποστάσεως πιστοποίηση, η κα. Κούτρα Αθανασία, συντονίστρια κατάρτισης του ΚΔΒΜ Εργασία Εκπαιδευτική η οποία έδωσε στη δημοσιότητα δεδομένα και στοιχεία από την υλοποίηση της Πράξης καθώς και ο κ. Χρύσης Ευάγγελος, εκπαιδευτής προγράμματος στο ΚΔΒΜ Εργασία Εκπαιδευτική, ο οποίος μίλησε για τα εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης και τα αποκομιζόμενα οφέλη για τους συμμετέχοντες.

Παράλληλα, χαιρετισμό προς τους συμμετέχοντες απηύθυνε ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συνδέσμου Εμπόρων Εισαγωγέων & Επισκευαστών Δικύκλων, κος Μπαξεβάνης Δημήτριος.

Μετά το πέρας της ημερίδας, ακολούθησε η διοργάνωση του 3ου workshop όπου ομιλητές και θεατές της ημερίδας είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για διάφορα θέματα γύρω από την Πράξη, την τηλεκατάρτιση και την εξ’ αποστάσεως πιστοποίηση.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας» οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τις ιστοσελίδες:

www.paseeed.gr

www.024.paseeed.gr

Φορέας χρηματοδότησης της Πράξης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Κωδ. ΣΑΕ 1191.

 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόσους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2017ΣΕ11910033.