ΧΡΟΝΟΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΚΥΚΛΩΝ

H γνωστή εταιρεία ANDELI έχει δημιουργήσει και προσφέρει ένα ευέλικτο πρόγραμμα χρονομίσθωσης για χαμηλού, μεσαίου και μεγάλου κυβισμού δικύκλων, που μπορούν να καλύψουν κάθε εταιρική σας ανάγκη. Μισθώστε τώρα τα δίκυκλα της εταιρείας σας, ώστε να βελτιστοποιήσετε τα κόστη μετακίνησης των συνεργατών σας. H χρονομίσθωση είναι η ιδανική λύση για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που θέλουν να αποκτήσουν ή να ανανεώσουν τα δίκυκλα τους, χωρίς να δεσμεύσουν πολύτιμο κεφάλαιο ή να επιβαρυνθούν με υποχρεώσεις δανεισμού. Τα πλεονεκτήματά του προγράμματος: Άμεση απόκτηση της μοτοσυκλέτας που εξυπηρετεί τις ανάγκες σας, έχετε πάντα τα πιο προηγμένα τεχνολογικά μοντέλα της αγοράς, επιλέγετε εσείς τον εξοπλισμό, άριστη συντήρηση σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία με χρήση μόνο γνήσιων ανταλλακτικών, απαλλαγή κόστους διαχείρισης της μοτοσυκλέτας. Από την εν λόγω ενεργεία προκύπτουν μεγάλα οικονομικά και φορολογικά οφέλη όπως: διατήρηση ρευστότητας, εξοικονόμηση φόρων καθώς τα μισθώματα εκπίπτουν 100% ως λειτουργικές δαπάνες, καλύτερος προϋπολογισμός εξόδων λόγω σταθερού μηνιαίου μισθώματος, αποφυγή κινδύνων όπως αύξηση επιτοκίων ή μείωση της αξίας μεταπώλησης των μοτοσυκλετών στην λήξη της μίσθωσης, απαλλαγή από κάθε διαχειριστικό κόστος κ.α. Επικοινωνήστε με τους ανθρώπους της ANDELI και βρείτε την ιδανική λύση που θα εξυπηρετήσει τα δικά σας συμφέροντα. Λ. Μεσογείων 355, Χαλάνδρι / 210 6533968 / info@andelimototouring.gr ANDELI MOTOTOURING