Γράφτηκε από: 
το Μαύρο Σκύλο

ΧΑΜΠΗΣ ΚΩΣΤΑΣ & ΣΙΑ Α.Ε