Piaggio Group - Το σχέδιο απεξάρτησης του Ομίλου από τον άνθρακα

Ακολουθώντας τις απαιτήσεις της νέας εποχής, θέλοντας να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ε.Ε. για το “net zero”
motomagPiaggio Group – Ανακοίνωσε το σχέδιό της απεξάρτηση από τον άνθρακα
Από τον

Αλέξανδρο Λαμπράκη

20/12/2023

Στα πλαίσια της συνάντησης του Piaggio Group με τον Υπουργό Επιχειρήσεων και προιόντων "Made in Italy", Adolfo Urso, παρουσιάστηκαν σε αυτόν τα αναπτυξιακά σχέδια της εταιρείας που περιλαμβάνουν την απεξάρτηση από τον άνθρακα (“Decarbonisation Plan”), με την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η Ε.Ε. για το κλίμα.

O Όμιλος Piaggio (PIA.MI) αποτελεί έναν από τους ηγέτες στην παγκόσμια αγορά σκούτερ και μοτοσυκλετών, ενώ ήταν ανέκαθεν ευαισθητοποιημένος γύρω από τα περιβαλλοντικά ζητήματα, κοιτάζοντας πάντα στη μείωση των εκπομπών ρύπων των εργοστασίων και των οχημάτων που κατασκευάζει. Σε διάστημα 24 ετών, μεταξύ του 1998 και του 2022, το εργοστάσιο του Ομίλου στην Pontedera κατάφερε να μειώσει τους ρύπους κατηγορίας Scope 1 κατά 56,2%, χάρη στις επενδύσεις για καλύτερη ενεργειακή απόδοση. Ταυτόχρονα, οι βελτιώσεις που έχουν γίνει στους σύγχρονους κινητήρες 125 κυβικών που χρησιμοποιεί η Vespa, έχουν μειώσει κατά 29,4% τις εκπομπές άνθρακα κατηγορίας Scope 3 -κάτι ακόμα πιο δύσκολο να επιτευχθεί- από το 2008 μέχρι το 2022.

Piaggio Group – Ανακοίνωσε το σχέδιό της απεξάρτηση από τον άνθρακα

Τι αντιπροσωπεύουν τώρα αυτά τα Scope και για ποιο λόγο είναι πιο δύσκολο το 3 από το 1. Οι κατηγορίες Scope -τρεις στο σύνολο- αποτελούν ουσιαστικά ένα σύστημα κατηγοριοποίησης των ρύπων με βάση την προέλευση τους. Στο Scope 1 εντάσσονται όλες οι εκπομπές που προέρχονται από πηγές ιδιοκτησίας του εκάστοτε οργανισμού και τις οποίες μπορεί να ελέγχει ολοκληρωτικά ο ίδιος. Αντίθετα, το Scope 2 αφορά τους ρύπους που η επιχείρηση δεν ελέγχει αλλά παράγει έμμεσα, ανάλογα με το πώς αποκτά την ενέργεια που χρησιμοποιεί. Τέλος, στο Scope 3, που είναι και από τα πιο δύσκολα να ελεγχθούν, υπάγονται  οι ρύποι που δημιουργεί η εκάστοτε επιχείρηση, που ωστόσο μπορεί ελάχιστα να ελέγξει. Ένα παράδειγμα είναι όταν εμείς αγοράζουμε, χρησιμοποιούμε και απορρίπτουμε στον κάδο ένα προϊόν, με την εταιρεία να μην μπορεί να ορίσει ούτε το πόσο ακριβώς πετάξαμε, αλλά ούτε και αν αποθέσαμε στον κάδο ανακύκλωσης όσα κομμάτια μπορούσαν να υποβληθούν σε αυτή την διαδικασία. Αυτός είναι και ο λόγος που το Scope 3 αποτελεί ένα από τα πιο απαιτητικά σημεία για τη μείωση των ρύπων, αλλά ταυτόχρονα και από τα πιο δύσκολα στον έλεγχο του.

Συνεπής στην στρατηγική που έχει ακολουθήσει μέχρι σήμερα ο Όμιλος Piaggio, το πλάνο απεξάρτησης από τον άνθρακα, το οποίο πλαισιώθηκε με την συμβουλευτική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB) και συμφωνεί με το πλαίσιο PATH της ΕΙΒ, αλλά και την υποστήριξη της συμβουλευτικής εταιρείας EY (την οποία έχει προσλάβει η EIB), θα διευκολύνουν τον Όμιλο για περεταίρω μείωση των αποτυπωμάτων του και στις τρεις κατηγορίες Scope. Αυτό πρόκειται να συμβεί σε δύο διαφορετικούς χρονικούς ορίζοντες, με τον πρώτο να είναι το 2030 και τον δεύτερο 20 χρόνια αργότερα, το 2050. Το Πλάνο του Ομίλου έλαβε την έγκριση της Επιτροπής Ελέγχου Κινδύνων και Βιωσιμότητας στις 6 Δεκεμβρίου 2023, με τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στις 14 Δεκεμβρίου 2023, να την επικυρώνει. Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά το 2030, ο Όμιλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μειώσει τις εκπομπές ρύπων του κατά 42%, σε σύγκριση με το 2022. Η εκτίμηση του ποσοστού θα γίνει αξιοποιώντας τη μέθοδο της πρωτοβουλίας Science-Based Targets και σύμφωνα με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού, από την οποία μάλιστα προέκυψε και το πλαίσιο PATH της EIB με στόχο τη διευκόλυνση των εταιρειών στο να εκπληρώσουν αυτούς τους όρους.

Piaggio Group – Ανακοίνωσε το σχέδιό της απεξάρτηση από τον άνθρακα

Να σημειωθεί ότι η πρωτοβουλία Sciance-Based Targets αποτελεί μία συνεργασία μεταξύ του ΜΚΟ CDP, του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Πόρων και του Παγκόσμιου Ταμείου για την Φύση. Από το 2015, πάνω από 1.000 εταιρείας έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία αυτή, με στόχο τον καθορισμό ενός κλιματικού στόχου, επιστημονικά τεκμηριωμένου.

Ο φιλόδοξος στόχος του Ομίλου θα επιτευχθεί μέσα από μία σειρά πρωτοβουλιών που περιλαμβάνουν:

  • Την αναδιάρθρωση της παραγωγικής μονάδας στο Mandello del Lario, με βάση τα σύγχρονα κριτήρια βιωσιμότητας
  • Την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις εγκαταστάσεις σε Pontedera και Mandello del Lario
  • Τη δημιουργία ενός νέου εργοστασίου βαφής στο Βιετνάμ που θα μπορεί να υποστηρίξει τη λειτουργία με υγραέριο (LPG), αντί για πετρέλαιο
  • Την αγορά καθαρής ενέργειας για τα εργοστάσια του Ομίλου σε Ιταλία, Ινδία, Βιετνάμ και Ινδονησία
  • Την αντικατάσταση των εταιρικών αυτοκινήτων με άλλα, πιο αποδοτικών σε ενέργεια, μοντέλα.
Piaggio Group – Ανακοίνωσε το σχέδιό της απεξάρτηση από τον άνθρακα

Ο Όμιλος Piaggio θέλει επίσης να μειώσει ακόμα περισσότερο τις εκπομπές ρύπων κατηγορίας Scope 3, μέσω της αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων, της βελτίωσης των κινητήρων εσωτερικής καύσης, της εξέλιξης στον σχεδιασμό προϊόντων με την υιοθέτηση εναλλακτικών καυσίμων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους ήδη υπάρχοντες κινητήρες που τοποθετεί στα οχήματά του ο Όμιλος Piaggio. Για τον σκοπό αυτό, έχει ήδη προχωρήσει στην παρουσίαση αρκετών νέων προϊόντων. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν οι ηλεκτρικές Vespa Primavera και Spint που είδαμε πρόσφατα, ενώ έχει ανακοινώσει και την έλευση της ηλεκτρικής έκδοσης του επαγγελματικού οχήματος Porter NP6.

Το Piaggio Group κινείται στη σωστή γραμμή, όσον αφορά τον στόχο της μείωσης των εκπομπών ρύπων κατά 90% μέχρι το 2050. Όπως μας ενημερώνει, σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια θα παίξει η χρήση διαφόρων τεχνολογιών, όπως είναι τα βιοκαύσιμα και τα e-fuel, η διεύρυνση χρήσης των ηλεκτρικών οχημάτων, η πλήρης αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο εξηλεκτρισμός των συστημάτων θέρμανσης, η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφοδιαστική αλυσίδα συνολικά και η κυκλική οικονομία των προϊόντων με αξιοποίηση ανακυκλωμένων υλικών. Περισσότερες πληροφορίες, γύρω από το πλάνο ανεξαρτητοποίησης από τον άνθρακα θα δημοσιευτούν τον Απριλιο του 2024 στο τμήμα “Μη Χρηματοοικονομικής Γνωστοποίησης” που περιλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση του Ομίλου για το 2023.

Piaggio Group – Ανακοίνωσε το σχέδιό της απεξάρτηση από τον άνθρακα

Τέλος, τα μέλη της συνεδρίασης της 14ης Δεκεμβρίου 2023, ενέκριναν δωρεά ύψους 250.000€ στο “Fresh Start Fund”(“Ταμείο Νέας Αρχής”), το οποίο ιδρύθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο της Pontedera για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που δημιούργησαν η καταρρακτώδης βροχή και οι πλημμύρες στην περιοχή, στις 2 Νοεμβρίου 2023. Σκοπός του “Fresh Start Fund” είναι η εκταμίευση επιχορηγήσεων σε ιδιώτες, εμπορικές, βιοτεχνικές και δημοσίου ενδιαφέροντος επιχειρήσεις αλλά και φορείς του εθελοντικού τομέα που επλήγησαν από τις πλημμύρες. Μέσω της δωρεάς αυτής ο Όμιλος Piaggio θέλει να δείξει την στήριξή του στην Pontedera και τους κατοίκους της, όπου βρίσκονται και τα κεντρικά της εταιρείας.

Great Wall Motor – Προ των πυλών το κινεζικό οχτακύλινδρο Gold Wing!

Πατέντες δείχνουν ότι η GWM ετοιμάζει οχτακύλινδρο boxer
boxer china motomag
Από τον

Αλέξανδρο Λαμπράκη

17/4/2024

Σύμφωνα με πατέντες που είδαν το φως της δημοσιότητας η κινεζική εταιρεία Great Wall Motor (GWM) ετοιμάζει έναν boxer κινητήρα με οχτώ κυλίνδρους, τον οποίο θα χρησιμοποιεί σε μοτοσυκλέτες, θέλοντας να κάνει με εκκωφαντικό τρόπο την είσοδό της στον κόσμο των δύο τροχών.

Αν και οι περισσότεροι κατασκευαστές μοτοσυκλετών ξεκίνησαν με μικρού κυβισμού δίκυκλα, βλέπουμε ότι σιγά σιγά αρχίζουν να μπαίνουν και σε χωράφια που μέχρι τώρα δεν είχαν σπείρει τον δικό τους καρπό, εμφανίζοντας συνεχώς νέα μοντέλα με μεγαλύτερους κυβισμούς και περισσότερους κυλίνδρους από πριν.

Great Wall Motor – Προ των πυλών το κινεζικό Gold Wing!

Όπως φαίνεται, όμως, ένας κολοσσός της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Κίνα, η GWM, θέλει να ακολουθήσει την αντίστροφη οδό, μπαίνοντας με θόρυβο στον κόσμο των δύο τροχών. Αφορμή στάθηκε ένα βίντεο του ιδρυτή και ιδιοκτήτη της GWM, του κινέζου δισεκατομμυριούχου Wei Jianjun. Σε βίντεο που δημοσίευσε στα κοινωνικά του δίκτυα, φαίνεται στο φόντο μία μοτοσυκλέτα καλυμμένη από μία κουκούλα, με το μπροστινό της τμήμα επιμελώς ξεσκέπαστο.

Από εκεί λοιπόν άρχισε να ξετυλίγεται ο μίτος της GWM, που στην πορεία έφερε στο φως της δημοσιότητας τα σχέδια από τις πατέντες της. Ήδη η εταιρεία έχει έντονη παρουσία στον χώρο των αυτοκινήτων, με SUV, ηλεκτρικά και πολυτελή οχήματα, κάτω από ξεχωριστές επωνυμίες, που όμως όλες ανήκουν στην ομπρέλα της Great Wall Motor.

Great Wall Motor – Προ των πυλών το κινεζικό Gold Wing!

Όπως βλέπουμε στα σχέδια, ο κινητήρας που ετοιμάζεται είναι οχτακύλινδρος boxer, θυμίζοντας αρκετά τον εξακύλινδρο της Honda, με τον οποίο εξοπλίζει το θρυλικό τουριστικό της μοντέλο, Gold Wing. Αν και φημολογείται ότι ο κυβισμός θα είναι αρκετά μεγαλύτερος, πλησιάζοντας τα 2.000 κυβικά (σε αντίθεση με τα 1.833 του Χρυσού Φτερού του Big H) και με δύο επιπλέον κυλίνδρους, φαίνεται ότι ο κινητήρας της GWM δανείζεται πολλά αρχιτεκτονικά στοιχεία από τους Ιάπωνες. Αρχικά, όπως συμβαίνει και στο Gold Wing, η μετάδοση εντοπίζεται στο κάτω μέρος του κινητήρα, με στόχο τον όσο γίνεται περιορισμό του μεγέθους του και την συγκέντρωση των μαζών στο γεωμετρικό κέντρο της μοτοσυκλέτας. Οι πατέντες δείχνουν επίσης ότι η κινεζική εταιρεία χρησιμοποιεί σύστημα διπλού συμπλέκτη (DCT), με την τελική μετάδοση να γίνεται με άξονα, ακριβώς δηλαδή ό,τι κάνει και η Honda.

Για την ψύξη του οριζόντια τοποθετημένου στροφάλου και των κάθετα τοποθετημένων κυλίνδρων, βλέπουμε ότι για ακόμα μία φορά η GWM ακολουθεί τον δρόμο που άνοιξε η Honda. Εφαρμόζει δηλαδή πάνω σε κάθε μία από τις δύο κεφαλές ένα ψυγείο με αεραγωγούς, για την αποτελεσματική ψύξη της περίεργης διάταξης. Ο κινητήρας, όμως της GWM χρησιμοποιεί δύο επικεφαλής εκκεντροφόρους σε κάθε κεφαλή, αντί για έναν που βρίσκουμε στον αντίστοιχης διάταξης εξακύλινδρο του Big H.

Great Wall Motor – Προ των πυλών το κινεζικό Gold Wing!

Συνδυάζοντας τώρα όλα τα παραπάνω, με το γεγονός ότι αυτό που φαίνεται στην φωτογραφία μοιάζει να είναι μία τουριστική μοτοσυκλέτα, έχουμε και το λογικό συμπέρασμα. Ότι, δηλαδή, μιλάμε για έναν ανταγωνιστή της θρυλικής θηριώδους ιαπωνικής μοτοσυκλέτας. Ένα ακόμα μοντέλο που οι πληροφορίες θέλουν να εξοπλίζεται με τον ίδιο κινητήρα, αποτελεί ξανά ευθεία αναφορά στην Honda και θα θυμίζει το cruiser μοντέλο της, Rune, το οποίο χρησιμοποιούσε επίσης τον εξακύλινδρο boxer των 1.800 κυβικών, χωρίς όμως να ακολουθήσει την επιτυχία του Gold Wing.

Great Wall Motor – Προ των πυλών το κινεζικό Gold Wing!

Αναμφίβολα, τα μικρού και μεσαίου κυβισμού μοντέλα με απλή αρχιτεκτονική και χαμηλό κόστος κατασκευής είναι αυτά που φέρνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των χρημάτων στα ταμεία μίας εταιρείας. Αυτά όμως που την διαφημίζουν και ρίχνουν πάνω της όλα τα βλέμματα, είναι οι ναυαρχίδες της. Όσο μεγαλύτερη η υπερβολή μάλιστα, τόσο περισσότερο προκαλούν, αυξάνοντας τις μετοχές της εκάστοτε εταιρείας. Δεν είναι τυχαίο που όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστές έχουν στην γκάμα τους μοντέλα που είναι πανάκριβα στην κατασκευή και πολλές φορές δεν θα βγάλουν πίσω ούτε καν αυτά που χρειάστηκαν για την κατασκευή τους. Αυτό φαίνεται ότι θέλει να κάνει τώρα και η Great Wall Motor. Και έχει την οικονομική επιφάνεια να το πράξει, με τον ιδιοκτήτη της, Wei Jianjun, να συγκαταλέγεται μεταξύ των 15 πλουσιότερων ανθρώπων της Κίνας.