Γράφτηκε από: 
τον Μπάμπη Μέντη

Πινακίδες κλασσικών μοτοσυκλετών: Το νέο καθεστώς που έρχεται

Οι πέντε αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση

Μετά το μπάχαλο που έγινε με τις πινακίδες των ιστορικών οχημάτων και συγκεκριμένα με τους παράλογους περιορισμούς στη δυνατότητα χρήσης από τους ιδιοκτήτες τους, αλλά και με τις επιτροπές που έπρεπε να δημιουργηθούν και ποτέ δεν δημιουργήθηκαν, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή υπό ένα προσωρινό καθεστώς, το οποίο στην πράξη είναι μια παράταση της παλιάς κατάστασης. Τώρα, η κυβέρνηση αποφάσισε τελικά να βάλει τις βάσεις για ένα νέο πλαίσιο παρουσιάζοντας τις ακόλουθες πέντε προτάσεις της:      

 

 

1. Χαρακτηρισμός ενός οχήματος ως όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος

Σχετική βεβαίωση χορηγείται αποκλειστικά από φορείς που υποδεικνύονται ή/και εκπροσωπούν νόμιμα στην Ελλάδα τη Δ.Ο.Α. ή τη Δ.Ο.Μ. ή τη Δ.Ο.Π.Ο. για οχήματα τουλάχιστον 30 ετών. Οι άνω φορείς χορηγούν κάθε 5 χρόνια πιστοποιητικό συμμόρφωσης οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος.

2. Χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας (άδειας και ειδικών πινακίδων) από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών

Δικαιολογητικά που προσκομίζονται: Βεβαίωση χαρακτηρισμού, Πιστοποιητικό συμμόρφωσης, Τεχνικός έλεγχος οχήματος κάθε έτος. Μετά τη χορήγηση των ειδικών πινακίδων γίνεται υποχρεωτική διαγραφή του οχήματος από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και εγγραφή του στο Μητρώο Οχημάτων Ιστορικού Ενδιαφέροντος του Υπουργείου. Καταβάλλεται τέλος έκδοσης αδείας και πινακίδων.

3. Κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος

Κυκλοφορούν με τους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 88 και 90 του Κ.Ο.Κ., ασφαλίζονται υποχρεωτικά και επιτρέπεται να κυκλοφορούν στον μικρό δακτύλιο. Καταβάλλονται Τέλη Κυκλοφορίας, με εξαίρεση τα οχήματα άνω των 45 ετών.

4. Πρόστιμα και κυρώσεις

Για παραβάσεις του ΚΟΚ επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον ΚΟΚ κυρώσεις, ενώ για παραβάσεις του παρόντος νόμου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 500 - 5.000 ευρώ στους Φορείς (εκπρόσωποι ή υποδεικνυόμενοι από ΔΟΑ, ΔΟΜ, ΔΟΠΟ) και στους ιδιοκτήτες των οχημάτων και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας για 6 μήνες.

5. Μεταβατικό στάδιο έως την εφαρμογή του νέου πλαισίου

Όσα οχήματα έχουν χαρακτηριστεί και πληρούν τις προϋποθέσεις του νέου πλαισίου, διατηρούν τον χαρακτηρισμό τους, εφόσον είναι 30 ετών την ημερομηνία αίτησης χορήγησης στοιχείων κυκλοφορίας. Όσα ιστορικά οχήματα δεν έχουν λάβει στοιχεία κυκλοφορίας 18 μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου, απαγορεύεται να κυκλοφορούν.

 

 

Όπως βλέπουμε, το νέο πλαίσιο διαχωρίζει σε δύο ηλικιακές κατηγορίες τα οχήματα 30-45 ετών και πάνω από 45, με τα δεύτερα να απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας.

Επίσης, μένουν πολλές λεπτομέρειες προς διευκρίνιση διότι ηυποχρεωτική διαγραφή του οχήματος από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών” δεν είναι σαφές τί επιπτώσεις θα έχει στο μέλλον για τους ιδιοκτήτες στον τομέα τις μεταπώλησης και της χρήσης του οχήματός τους (π.χ. οδήγηση σε εκδηλώσεις άλλων χωρών, ασφάλισης, δυνατότητα απόκτησης ξανά συμβατικών πινακίδων κυκλοφορίας κ.τ.λ.). Ελπίζουμε όλα αυτά τα μικρά αλλά ουσιαστικά θέματα να έχουν απαντηθεί πριν πάει το νομοσχέδιο στην βουλή.