διασυνοριακές κυρώσεις

Η αφαίρεση της άδειας οδήγησης σε κράτος μέλος της Ε.Ε. θα έχει πανευρωπαϊκή ισχύ

Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ασχολούνται με τις μεταφορές θέλουν τις αποφάσεις για στέρηση της άδειας οδήγησης σε μία χώρα να έχει ισχύ σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, και ταυτόχρονα περι...