Γράφτηκε από: 
το Μαύρο Σκύλο

ΠΕΤΑΛΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε - STELPET