Γράφτηκε από: 
το Μαύρο Σκύλο

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α.Ε