Ανάκληση KTM 300 EXC Sixdays 2022

Για ελαττωματικό έμβολο αντλίας συμπλέκτη
Ανάκληση KTM 300 EXC SixDays
Κώστα Γκαζή
Από τον

Κώστα Γκαζή

23/12/2022

Η υπηρεσία RAPEX της Ε.Ε. ανακοίνωσε την ανάκληση των KTM 300 EXC Sixdays του 2022, λόγω ελαττωματικού εμβόλου αντλίας συμπλέκτη.

"Λόγω ενός κατασκευαστικού ελαττώματος, το έμβολο της αντλίας του συμπλέκτη μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος. Το προϊόν δεν καλύπτει τις προδιαγραφές της αγοράς."

Η ανάκληση αφορά στις μοτοσυκλέτες που κατασκευάστηκαν το 2022, κωδικός δελτίου RAPEX είναι ο A12/01866/22 και κωδικός ανάκλησης της KTM ο KTM: 32_2075164

Ετικέτες

Ανάκληση BMW S 1000 R, S 1000 XR

Αναβάθμιση λογισμικού μπορεί να απενεργοποιήσει το Wheelie Control
Ανάκληση BMW S 1000 XR & S 1000 R
Κώστα Γκαζή
Από τον

Κώστα Γκαζή

23/3/2023

Το σύστημα RAPEX της E.E. αναφέρει νέα ανάκληση για BMW S 1000 R, S 1000 XR με ημερομηνίες κατασκευής 3.04.2019 – 20.12.2022, καθώς μια αναβάθμιση λογισμικού μπορεί να απενεργοποιήσει το Wheelie Control, χωρίς όμως να ανάβει η ανάλογη προειδοποιητική λυχνία για την κατάσταση του συστήματος ελέγχου σούζας.

Η ανάκληση έχει κωδικό 0000348800, ενώ το πρόβλημα αφορά στο custom riding mode “Dynamic Pro”. Εκεί, μετά από αναβάθμιση λογισμικού σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο, το wheelie control στο συγκεκριμένο riding mode απενεργοποιείται, χωρίς να πληροφορεί όμως η οθόνη τον αναβάτη για αυτό, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ατύχημα.

 

Βαγιανέλης

Ετικέτες