Γράφτηκε από: 
τον Λάζαρο Μαυράκη

Ανάκληση ΚΤΜ και Aprilia

Επιδημία στα… φρένα

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοινώνει μέσω του τύπου τις κοινοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα μη ασφαλή
προϊόντα του Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών, μέσα στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ανακλήσεις για μοτοσυκλέτες της ΚΤΜ και της Aprilia.

Πιο συγκεκριμένα, για τις μοτοσυκλέτες της ΚΤΜ, η ανάκληση αφορά τα μοντέλα: 50 SX-F EU, 350 SX-F EU / US, 450 XC-F US 150 XC-W EU / US, 250 XC-W US, 300 XC-W US, 250 EXC EU, 300 EXC Six Days EU, 300 EXC EU / AU, 250 EXC-F Six Days EU, 250 EXC-F EU / AU, 350 EXC-F Six Days EU, 350 EXC-F EU /AU, 450 EXC-F Six Days EU, 450 EXC-F EU / AU, 500 EXC-F AU, παραγωγής 2017. Όπως αναφέρεται υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού διότι ανωμαλίες στη διαδικασία παραγωγής του προμηθευτή, είχαν ως αποτέλεσμα την ελαττωματική κατεργασία, σε ορισμένες παρτίδες, στις τρόμπες/αντλίες μπροστινού φρένου. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρη φθορά της τάπας στεγανοποίησης της τρόμπας του φρένου, οδηγώντας έτσι σε μειωμένη απόδοση φρεναρίσματος. Η ανάκληση, σύμφωνα µε έγγραφη δήλωση του διανομέα της KTM στη χώρα µας, αφορά 14 μοτοσυκλέτες, στους ιδιοκτήτες των οποίων θα σταλούν προσωπικές επιστολές

Για τις μοτοσυκλέτες της Aprilia, η ανάκληση αφορά τα Tuono V4 1000 και 1100 / Dorsoduro 750 και 1200 και Caponord με
τύπο/αριθµό µοντέλου και αριθμούς έγκρισης τύπου: e11*2002/24*1156*00*, e11*2002/ 24*0669*, e11*2002/24*1052*, e11*2002/24*1642*. Τύποι: TY, SM, TV, VK
παραγωγής από το 2010 έως το 2016. Ένα ελαττωματικό έμβολο στην εμπρός τρόμπα φρένου μπορεί να προκαλέσει μείωση της απόδοσης πέδησης, με κίνδυνο τραυματισμού. Η ανάκληση, σύμφωνα µε έγγραφη δήλωση του διανομέα της Aprilia στη χώρα µας, αφορά 62 οχήματα, στους ιδιοκτήτες των οποίων θα σταλούν προσωπικές επιστολές.

Tags: