Γράφτηκε από: 
τον Μπάμπη Μέντη

Κινούμαι Ηλεκτρικά 2: Μικρό καλάθι για τις μοτοσυκλέτες

Μονόπατα υπέρ των εταιρειών leasing

Παρά το γεγονός πως το πρόγραμμα επιδοτήσεων “Κινούμαι Ηλεκτρικά 1” είχε απορρόφηση κονδυλίων κάτω από 50% (εκταμιεύτηκαν μόλις 20 εκατομμύρια ευρώ από τα 42 που είχαν προϋπολογιστεί) η κυβέρνηση συνεχίζει να ακολουθεί το ίδιο σκεπτικό επιδοτήσεων και στο πρόγραμμα “Κινούμαι ηλεκτρικά2”, παρά το γεγονός πως αυτή τη φορά το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 75 εκατομμύρια ευρώ.

Συγκεκριμένα το Κινούμαι Ηλεκτρικά 2 προβλέπει τις ακόλουθες επιδοτήσεις για αγορά ή μακροχρόνια μίσθωση ηλεκτρικών οχημάτων για ιδιώτες και εταιρείες:

 

Για ιδιώτες:

 •   Επιδότηση 30% για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου με μέγιστο ποσό τις 8.000 ευρώ.
 • Επιδότηση 30% και έως 8.000 ευρώ για μακροχρόνιες μισθώσεις, χωρίς υποχρέωση εξαγοράς.
 • Επιβράβευση απόσυρσης με 1.000 ευρώ και επιδότηση αγοράς έξυπνου φορτιστή 500 ευρώ.
 • Επιπλέον επιδότηση 1.000 ευρώ για αγορά αυτοκινήτου σε ΑΜΕΑ.
 • Επιπλέον επιδότηση 1.000 ευρώ για οικογένειες με τουλάχιστον τρία εξαρτώμενα τέκνα (1.000 ευρώ για τρία εξαρτώμενα τέκνα, και επιπλέον 1.000 ευρώ ανά επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο έως και 4.000 ευρώ).
 • Επιπλέον 1.000 ευρώ για την αγορά αυτοκινήτου και μικρο-αυτοκινήτου σε νέους έως 29 ετών.
 • Δυνατότητα εκχώρησης δικαιώματος είσπραξης επιδότησης στην εταιρεία πώλησης.
 • Επιδότηση έως 40% και με μέγιστο ποσό τις 3.000 ευρώ για την αγορά δικύκλων και τρικύκλων κατηγορίας L5e έως L7e (επαγγελματικά ηλεκτρικά τρίκυκλα και τα μικρο-αυτοκίνητα).
 • Eπιδότηση ηλεκτρικών δικύκλων κατηγορίας L1e έως L4e έως 20% και με μέγιστο ποσό επιδότησης 800 ευρώ.
 • Επιδότηση 40% για τα ηλεκτρικά ποδήλατα, με μέγιστο ποσό επιδότησης 800 ευρώ.

 

Για εταιρείες:

 • Επιδότηση 30% για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου με μέγιστο ποσό τις 8.000 ευρώ από 1 έως 20 οχήματα και 20% επιδότηση με μέγιστο ποσό τις 6.000 ευρώ από 21 οχήματα και πάνω.
 • Επιβράβευση απόσυρσης με 1.000 ευρώ ανά όχημα και επιδότηση αγοράς έξυπνου φορτιστή 400 ευρώ ανά σημείο επαναφόρτιση.
 • Επιδότηση σε εταιρείες ταχυμεταφορών, διανομών και τουριστικές εταιρείες για την αγορά έως και 10 ηλεκτρικών ποδηλάτων.
 • Επιδότηση 30% και έως 8.000 ευρώ για μακροχρόνιες μισθώσεις, χωρίς υποχρέωση εξαγοράς για 1 έως 20 οχήματα και 20% επιδότηση και έως 6.000 ευρώ για 21 οχήματα και πάνω αντίστοιχα.
 • Επιπλέον 4.000 ευρώ ανά αυτοκίνητο για εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε νησιά.
 • Επιδότηση 30% και με μέγιστο ποσό τις 8.000 ευρώ ανά αυτοκίνητο για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων επίδειξης (test drive) από 1 μέχρι 20 οχήματα και 20% επιδότηση με μέγιστο ποσό τις 6.000 ευρώ για 21 οχήματα και άνω αντίστοιχα.

 

Όπως είναι ξεκάθαρο, η επιδότηση στα αυτοκίνητα και τα επαγγελματικά τρίκυκλα είναι από 30% έως και 40% με μέγιστο ποσό τα 8.000€, ενώ για τα δίκυκλα η επιδότηση δεν ξεπερνά το 20% και μέγιστο ποσό τα 800€.

Με δεδομένο πως στον πρώτο κύκλο επιδοτήσεων του Κινούμαι Ηλεκτρικά 1, έμειναν αδιάθετα 22 εκατομμύρια ευρώ και με δεδομένο πως αυτή τη στιγμή το μποτιλιάρισμα στο κέντρο των μεγάλων αστικών κέντρων έχει κάνει τη χρήση αυτοκινήτου μαρτυρική για όλους, μας προκαλεί εντύπωση που η κυβέρνηση δεν επιδοτεί (τουλάχιστον) με το ίδιο ποσοστό τα ηλεκτρικά δίκυκλα, τα οποία λύνουν ταυτόχρονα δύο τεράστια προβλήματα των αστικών κέντρων και όχι μόνο ένα όπως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Επίσης η επιδοτήσεις στα δίκυκλα είναι πολύ πιο εύκολα να απορροφηθούν, αφού μιλάμε για οχήματα με τιμές λιανικής από 3.000 έως το πολύ 25.000€, όταν στα αυτοκίνητα τα αντίστοιχης αυτονομίας μοντέλα κοστίζουν από 30.000 έως και 200.000€. Στην περίπτωση των ηλεκτρικών δίκυκλων οι επιδοτήσεις πάνε σε ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό της μεσαίας οικονομικά τάξης που λαμβάνει σοβαρά υπόψη του το κάθε ευρώ πριν αγοράσει, ενώ στην περίπτωση των αυτοκινήτων η επιδότηση πάει κυρίως στις εταιρείες leasing και σε ιδιώτες που σίγουρα δεν τους λείπουν τα 8.000€ όταν κοιτάζουν να αγοράσουν αυτοκίνητα των 80.000€….

Ελπίζουμε ο ΣΕΜΕ μετά την πλήρη απαγκίστρωσή του από τον κλάδο του αυτοκινήτου να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες προς τους αρμόδιους φορείς, ώστε τα ηλεκτρικά δίκυκλα να έχουν – έστω - την ίδια αντιμετώπιση στις επιδοτήσεις με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.