Γράφτηκε από: 
τον Μπάμπη Μέντη

Νέος νόμος για τα διπλώματα

Με τον Big Brother θα γίνονται οι εξετάσεις

Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του νέου νόμου για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης, όπου οι αλλαγές στον τρόπο εξέτασης είναι σημαντικές και πιθανόν πρακτικά ανεφάρμοστες.

Φυσικά για άλλη μια φορά ευνοημένοι είναι οι εισαγωγείς αυτοκινήτων που κατάφεραν να περάσουν την διάταξη για απόκτηση διπλώματος αυτοκινήτου (ανεξαρτήτου ιπποδύναμης και κυβικών) από την ηλικία των 17 ετών με την παρουσία συνοδού ηλικίας από 30 ετών και άνω. Φυσικά για τις μοτοσυκλέτες τα πράγματα παρέμειναν ως είχαν και είμαστε από τις ελάχιστες χώρες της Ε.Ε. που το δίπλωμα Α1 είναι στα 18 έτη και όχι στα 16.

Όμως οι σημαντικότερες αλλαγές αφορούν τον τρόπο διαδικασία των εξετάσεων. Ο υποψήφιος θα δίνει πρώτα τις θεωρητικές εξετάσεις και αφού επιτύχει, τότε θα ακολουθούν οι πρακτικές εξετάσεις σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο που αναφέρεται ως “Πορεία” ο εξεταζόμενος μαζί με τον δάσκαλο θα… επιδεικνύει τις ικανότητές του σε μια συγκεκριμένη διαδρομή. Αν επιτύχει, θα ακολουθεί το δεύτερο μέρος, όπου μόνος του (μέσα στο αυτοκίνητο ή πάνω στο δίκυκλο) θα εκτελεί ορισμένες ειδικές ασκήσεις.

Σε περίπτωση που αποτύχει στη δεύτερη φάση, τότε θα επαναλαμβάνει από την αρχή και την πρώτη φάση της “Πορείας”.

Όλη αυτή η πρακτική εξέταση θα καταγράφεται οπτικοακουστικά από κάμερες και μικρόφωνα, που θα υπάρχουν πάνω στα οχήματα αλλά και στον περιβάλλον χώρο των εξετάσεων (!!!...) και μέσω διαδικτυακής σύνδεσης (!!!!!) θα μεταδίδεται στην ειδική αίθουσα του Υπουργείου, όπου μόνιμοι εξεταστές θα παρακολουθούν τη διαδικασία. Οι κάμερες στα οχήματα των σχολών οδήγησης θα πρέπει να έχουν εγκατασταθεί εντός 4 μηνών από την ψήφιση του νέου νόμου. Κι εδώ αρχίζουν να γεννούνται διάφορα ερωτήματα. Όπως ας πούμε ΠΟΤΕ θα ξεκινήσουν οι εξετάσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν παγώσει; Οι εξεταστές του Υπουργείου θα έχουν περάσει κάποια εκπαίδευση ή θα είναι οι καθαρίστριες με μετάταξη; Όλο αυτό το σύστημα τύπου Big Brother έχει δοκιμαστεί σε κάποια άλλη χώρα; Το βέβαιο είναι ότι το σίριαλ θα έχει πολλά επεισόδια ακόμα…