Γράφτηκε από: 
τον Μπάμπη Μέντη

Συμφωνία για πώληση δικύκλων Euro 4 και το 2021

Αφορά 550.000 δίκυκλα στην Ε.Ε.

Μετά από το σχετικό αίτημα και τις διαβουλεύσεις που είχαν οι εμπορικοί σύλλογοι των χώρων της Ε.Ε. με τις αρμόδιες υπηρεσίες, κατέληξαν σε συμφωνία για το καυτό ζήτημα των απούλητων δικύκλων προδιαγραφών Euro 4, τα οποία με την έως τώρα ισχύουσα νομοθεσία δεν θα ήταν δυνατόν να ταξινομηθούν μετά τις 31 Δεκεμβρίου. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε φυσικά λόγω των μέτρων της πανδημίας του Covid-19, που ήρθαν χρονικά ακριβώς όταν η αγορά δικύκλων άνοιξε, δηλαδή την άνοιξη και τους πρώτους μήνες του καλοκαιριού. Αυτό δημιούργησε ένα απρόβλεπτο stock απούλητων δικύκλων Euro 4, που έχει μείνει στις αποθήκες και στα καταστήματα λιανικής. Έτσι οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε. αποφάσισαν να δεχτούν το αίτημα για παράταση των εμπόρων.

Όμως αυτό αφορά ΜΟΝΟ όσα δίκυκλα προδιαγραφών Euro 4 έχουν κατασκευαστεί έως 15 Μαρτίου του 2020. Σύμφωνα με τις εκδημήσεις, η ρύθμιση αυτή θα βοηθήσει τους την πώληση 550.000 δίκυκλων Euro 4 που… ξέμειναν στις αποθήκες. Το ίδιο πρόβλημα είχε δημιουργηθεί και στη χώρα μας με τα παπιά και τα scooter από την Ασία όταν τελείωσε η μεταβατική περίοδος των προδιαγραφών Euro 3. Τότε το πρόβλημα στην Ελλάδα το είχαμε αντιμετωπίσει με τις ομαδικές προ-ταξινομήσεις στο τέλος της χρονιάς, δηλαδή οι εισαγωγείς ταξινομούσαν τα δίκυκλα πριν πουληθούν.