ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ANDELI MOTOTOURING

Η ANDELI, έχοντας πάντα ως στόχο την ασφάλεια και την μέγιστη ικανοποίηση των πελατών της, είναι πλέον η πρώτη εταιρεία στον χώρο που διαθέτει επίσημη πιστοποίηση τεσσάρων Διεθνών Προτύπων λειτουργίας από τον Ανεξάρτητο Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης AVRV AE. ISO9001, σύστημα διαχείρισης ποιότητας, που στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις πελατών και νομοθεσίας, αλλά και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της FIM και τις προδιαγραφές που θέτει η ίδια η εταιρεία. ISO14001, σύστημα διαχείρισης για το περιβάλλον, που στοχεύει στην δραστηριοποίηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. ISO39001, σύστημα διαχείρισης για την οδική ασφάλεια, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες της οδού που συναντάμε κατά την εκδρομή. ISO45001, σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Η σωστή εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης στην εταιρεία πιστοποιήθηκε πρόσφατα με επίσκεψη - επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις και αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από έμπειρους μοτοσυκλετιστές/επιθεωρητές σε προσομοίωση εκδρομής. Λ. Μεσογείων 355, Χαλάνδρι / 2106533968 / info@andelimototouring.gr ANDELI MOTOTOURING

 

: