Γράφτηκε από: 
τον Μπάμπη Μέντη

Honda: Ανάκληση Africa Twin 1100 για αντικατάσταση μονάδας ABS

Αφορά μοτοσυκλέτες κατασκευής Ιουλίου-Νοεμβρίου 2019

Με την Υπ. Αρ. A12/00224/21 ανακοίνωση της RAPEX η Honda ανακαλεί τις Africa Twin 1100 A/D που κατασκευάστηκαν μεταξύ 11 Ιουλίου και 1 Νοεμβρίου του 2019 καθώς στην μονάδα ελέγχου του ABS υπάρχει η πιθανότητα να έχει τοποθετηθεί υπερβολική ποσότητα λιπαντικού στα O’ring με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή, η οποία με την σειρά της να προκαλέσει δυσλειτουργία στο σύστημα. Οι ιδιοκτήτες καλούνται να επικοινωνήσουν με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Στην συγκεκριμένη ανακοίνωση δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες, όμως σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες τα συνεργεία πρέπει να ελέγξουν τον κωδικό της μονάδας και αν αυτός περιλαμβάνεται στην λίστα της ανάκλησης να την αντικαταστήσουν.