Γράφτηκε από: 
το Μαύρο Σκύλο

Εκλογές στο Varadero Club

Στις 23 Οκτωβρίου 2011 έγιναν οι εκλογές για το νέο διοικητικό συμβούλιο του Varadero Club Hellas. H νέα σύνθεση που αναδείχθηκε είναι η εξής:
Παυλάκος Παναγιώτης πρόεδρος, Κουτσονικολής Διονύσης γραμματέας, Τσίβης Βαγγέλης υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων, Αθανασάκης Μάνος ταμίας και Δανιήλ Στέλιος ως υπεύθυνος εκδρομικού. Πρώτο αναπληρωματικό μέλος εκλέχθηκε ο Αγαπητός Χριστόφορος και δεύτερο ο Τάσος Σαρλής.