Ιστορικές Πινακίδες

Διευκρινήσεις για τις Ιστορικές Πινακίδες -που δεν λύνουν όμως όλα τα θέματα του νέου νόμου

Μετά την ανακοίνωση η οποία αφορούσε τη διαδικασία έκδοσης ιστορικών πινακίδων η οποία θα γίνεται αποκλειστικά από το κράτος έγιναν κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με θέματα που προέκυψαν όσον αφορ...