υπουργείο περιβάλλοντος

ΑΑΔΕ- Για πρώτη φορά σφραγίστηκε βενζινάδικο για 2 χρόνια για νοθεία καυσίμων

Είχατε διαβάσει στο ΜΟΤΟ για την νέα νομοθεσία της Κυβέρνησης για την πάταξη του λαθρεμπορίου και τη νοθεία καυσίμων η οποία θα επιβάλει σφράγισμα για δύο έτη στα πρατήρια καυσίμων που πωλούν νοθευμέν...