Γράφτηκε από: 
τον Λάζαρο Μαυράκη

BMW και Yamaha μαζί για την διασύνδεση οχημάτων

Μια παγκόσμια σύμπραξη

Η BMW και η Yamaha είναι δύο από τις εταιρείες που έχουν επενδύσει σοβαρά στις σύγχρονες τεχνολογίες και μαζί με άλλα μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μοτοβιομηχανίας, υπέγραψαν τον περασμένο Δεκέμβριο την συμφωνία για συνεργασία, με στόχο την αύξηση της ασφάλειας των μοτοσυκλετών, αλλά και την ενδυνάμωση του ρόλου της μοτοσυκλέτας στον τομέα της μετακίνησης στο μέλλον.

Εκτός από την BMW και την Yamaha, στο συνέδριο που διοργανώθηκε γι' αυτό το λόγο συμμετείχαν και συμφώνησαν με την σειρά τους να υποστηρίξουν το project του CMC (Connected Motorcycle Consortium) "Next", οι Honda, KTM, Suzuki και Triumph. Αυτό αφορά την διεύρυνση της έρευνας και της μελέτης, στο κατά πόσο μπορούν να συνεργαστούν οι μοτοσυκλέτες με το σύστημα ADAS. Η νέα αυτή προσέγγιση έχει ως στόχο στο να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ των αισθητήρων που θα φέρουν πάνω τους οι μοτοσυκλέτες και των συστημάτων διασύνδεσης.

To CMC ιδρύθηκε το 2016, με την BMW να αποτελεί μάλιστα ένα από τα ιδρυτικά στελέχη, και από την αρχή της λειτουργίας του ασχολήθηκε με τα βασικά χαρακτηριστικά για το σύστημα V2X (Vehicle to Everything) διασύνδεσης μεταξύ των μοτοσυκλετών, αλλά και μεταξύ μοτοσυκλετών και υποστηρικτικών δομών. Μετά από το συνέδριο του 2020, οι κατασκευαστές που συμμετείχαν συμφώνησαν στο να καθορίσουν πιο εξειδικευμένα χαρακτηριστικά και λεπτομέρειες.

Το project "Next" του CMC προϋποθέτει και την συνεργασία με την αυτοκινητοβιομηχανία αλλά και με κατασκευαστές άλλων οχημάτων, ώστε η επικοινωνία των μοτοσυκλετών να γίνεται με ένα ενιαίο τρόπο. Η πλειοψηφία των σύγχρονων αυτοκινήτων είναι εξοπλισμένα με αισθητήρες, ραντάρ και κάμερες, όπως και με ηλεκτρονικά βοηθήματα. Όλα αυτά τα συστήματα που χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα, πρέπει τώρα να αρχίσουν να συμπεριλαμβάνουν και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που έχουν οι μοτοσυκλέτες, προκειμένου να αυξήσουν τα επίπεδα ασφαλείας για τις περιπτώσεις που θα μοιράζονται τους δρόμους με αυτές. Το CMC θα κινηθεί προς την δημιουργία "σεναρίων" μεταξύ αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, ώστε η επικοινωνία μεταξύ των οχημάτων να γίνεται πάνω σε μια κοινή βάση.

Μάλιστα, μια πρωτοβουλία που αποφάσισαν τα έξι εργοστάσια μοτοσυκλέτας που συμμετείχαν στο συνέδριο, είναι η προτροπή για συμμετοχή περισσότερων κατασκευαστών (τόσο από τον χώρο του αυτοκινήτου όσο και της μοτοσυκλέτας), προμηθευτών και άλλων οργανισμών που σχετίζονται με τον χώρο, έτσι ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη και ταχύτερη εξέλιξη πάνω στο θέμα της ασφάλειας.