Γράφτηκε από: 
τον Λάζαρο Μαυράκη

Οργανωτικές αλλαγές στην ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Στόχος η αποτελεσματικότητα

Η ελληνική αντιπροσωπεία της Yamaha, ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε., προχώρησε σε οργανωτικές αλλαγές στην δομή της, για τις οποίες ενημερώνει το κοινό με το ακόλουθο δελτίο τύπου:

Δελτίο τύπου

"Οργανωτικές Αλλαγές


Σε συνέχεια της απόκτησης του 80% της Λάιον Ρένταλ (SIXT) το Δεκέμβριο του 2018, η Διοίκηση της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ προχωρά σε οργανωτικές αλλαγές με στόχο την ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ανάπτυξη του Ομίλου.
Από τον Φεβρουάριο του 2019, η οργανωτική δομή της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ διαμορφώνεται σε 4 Κλάδους: Yamaha, Retail & International, Porsche και Ενοικίασης Αυτοκινήτων, με αυτόνομες οργανώσεις και κοινές υπηρεσίες: H.R. (Ανθρώπινο Δυναμικό), I.T. (Πληροφορική) & Finance (Οικονομικές υπηρεσίες).

Ιδιαίτερα ως προς τον Κλάδο Yamaha: Περιλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, δικύκλων και όλων των συναφών προϊόντων Yamaha στην Ελλάδα. Στον Κλάδο εντάσσεται και το σύνολο των δραστηριοτήτων στον χώρο της θάλασσας: προϊόντα Yamaha και Selva, πωλήσεις και ενοικιάσεις σκαφών. Επικεφαλής του ενοποιημένου (Moto & Marine) Κλάδου Yamaha αναλαμβάνει ο κος. Γιάννης Σώκιαλης. Τη νεοσύστατη θέση του Marine Business Unit Manager αναλαμβάνει ο κος. Λάμπρος Λιασκοβίτης.

Ως προς τον Κλάδο Retail & International: Περιλαμβάνει τη δραστηριότητα της θυγατρικής εταιρείας ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. και του ηλεκτρονικού καταστήματος αυτής MotoDirect, καθώς και το σύνολο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στη Ρουμανία (Motodynamics Srl) και στη Βουλγαρία (Motodynamics Ltd). Επικεφαλής του Κλάδου Retail & International αναλαμβάνει νέος εργαζόμενος στον Όμιλο και με πολυετή εμπειρία στον χώρο της μοτοσυκλέτας,
ο κος. Νίκος Σινογιάννης.

Περισσότερες πληροφορίες ως προς τη νέα δομή της Εταιρείας μπορείτε να βρείτε στην Εταιρική Ανακοίνωση προς το Χρηματιστήριο :
http://www.motodynamics.gr/wp-content/uploads/2019/02/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-01_2_2019-ΑΛΛΑΓΗ-ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ-ΔΟΜΗΣ.pdf