ταξιδιωτικό

Κωνσταντίνος Μητσάκης, KOVE 800X Pro, Silk Road, Ε’ Ανταπόκριση - Ιράκ: στην Πόλη Των Ανθρώπων

Έχοντας ξετυλίξει το κουβάρι της ιστορίας, που είχε έως τώρα μήκος πάνω από 4.800 χιλιόμετρα, ήρθε η ώρα για την KOVE 800X και τον Κωνσταντίνο Μητσάκη να πάρουν τον δρόμο της επιστροφής. Αυτή τη φορά ...