Γράφτηκε από: 
το Μαύρο Σκύλο

ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ Κ. & Χ. Ο.Ε