Γράφτηκε από: 
το Μαύρο Σκύλο

ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ