Γράφτηκε από: 
το Μαύρο Σκύλο

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ.