Γράφτηκε από: 
το Μαύρο Σκύλο

ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε