Γράφτηκε από: 
το Μαύρο Σκύλο

ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ ΣΠ. ΚΩΝ/ΝΟΣ