Γράφτηκε από: 
το Μαύρο Σκύλο

ΛΙΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ