Γράφτηκε από: 
τον Μπάμπη Μέντη

Επείγουσα ανάκληση κρανών Ozone

Ανεπαρκής απόσβεση πρόσκρουσης

Με την Υπ. Αρ. A12/00190/20 πανευρωπαϊκή ανάκληση από τη RAPEX, ανακαλούνται άμεσα όλα τα κράνη της Ozone με κωδικό μοντέλου  A951, Approval No.: E1-05300136/P κατασκευής Κίνας. Στην σχετική ανακοίνωση αιτία της ανάκλησης είναι η ανεπάρκεια του κράνους να αποσβέσει επαρκώς τις δυνάμεις πρόσκρουσης, με πιθανό αποτέλεσμα τον τραυματισμό του αναβάτη. Στην ανάκληση αναφέρεται σαφώς πως το συγκεκριμένο κράνος ΔΕΝ καλύπτει επιτυχώς τις προδιαγραφές ECE 22-05 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οδηγία καλεί τους κατόχους τέτοιων κρανών να μην τα χρησιμοποιούν και ζητεί την άμεση απόσυρσή τους από την αγορά.