Γράφτηκε από: 
το Μαύρο Σκύλο

Honda: Ανάκληση μοτοσικλετών HONDA τύπου WW125EX2

Ανάκληση μοτοσικλετών HONDA τύπου WW125EX2 για αντικατάσταση της θήκης της μπαταρίας και της αντλίας βενζίνης, εάν αυτό απαιτηθεί. 

H Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ανακοινώνει ότι η εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕΒΕ, επίσημος εισαγωγέας και διανομέας των μοτοσικλετών HONDA στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης μοτοσικλετών HONDA τύπου WW125EX2. Η ανάκληση αφορά 782 μοτοσικλέτες, έτους μοντέλου 2010, στις οποίες υπάρχει περίπτωση η θήκη της μπαταρίας λόγω λάθους της αποχέτευσης εκ κατασκευής, να συσσωρεύσει υγρά μπαταρίας (σε ακραίες περιπτώσεις) και σε συνδυασμό με νερό να δημιουργήσει διαβρωτικό μείγμα, με αποτέλεσμα σταγόνες του μείγματος να πέσουν στην αντλία της βενζίνης και να δημιουργηθεί διαρροή λόγω καταστροφής της ελαστικής τσιμούχας.
Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.
Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτημένα συνεργεία της HONDA για να γίνει αντικατάσταση της θήκης της μπαταρίας και της αντλίας βενζίνης, εάν αυτό απαιτηθεί, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕΒΕ στο τηλέφωνο 210 3483624-797 ή με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της στο τηλέφωνο 210
3483624 ή μέσω e-mail στη διεύθυνση: info@saracakis.gr