Γράφτηκε από: 
τον Θάνο Αμβρ. Φελούκα

Bridgestone S20 Test in and around Portimao Circuit